Що таке булінг?

 

Булінг (цькування) – дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному насильстві. Такі дії вчиняються стосовно дитини чи дитиною стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого може бути заподіяна шкода психічному чи фізичному здоров’ю потерпілого. Булінг може здійснюватись також із застосуванням засобів електронних комунікацій. 

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

  • систематичність (повторюваність) діяння;
  • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
  • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

 

Відповідальність за булінг

 

Стаття на сайті освітнього омбудсмена України

 

 

План заходів

 

 

2022/2023 навчальний рік

План заходів

2021/2022 навчальний рік

 

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв про випадки булінгу в Ніжинській гімназії № 2

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення   змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 22657-VIII та з метою систематизації роботи щодо подання та розгляду заяв про випадки булінгу в Ніжинській гімназії № 2, забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

1.2. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.3. Заяви про випадки булінгу в закладі можуть бути подані до розгляду письмово особисто, поштою або електронною поштою на вибір.

1.4. Заяви про випадки булінгу можуть надавати на розгляд учні, їх батьки, законні представники, інші учасники освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.

2. Порядок отримання заяв

2.1. Усі заяви, що надійшли до закладу поштою, електронною поштою, у письмовій формі, приймаються у день їх надходження з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Заяви електронною поштою приймаються з електронної адреси закладу. Перевірку наявності надходження заяв на електронну пошту здійснює секретар та невідкладно  їх  реєструє.

3. Ведення реєстрації та обліку заяв

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані заяви.

3.2. Заявам присвоюється реєстраційна дата фактичного дня надходження заяви.

Для реєстрації заяви подані в електронному вигляді, дублюються на папері.

3.3. Якщо заявник особисто подав заяву, на другому друкованому примірнику, що залишається у заявника, проставляється дата, підпис, а за необхідності час надання заяви на реєстрацію.

4. Розгляд заяв

4.1. Отримана, зареєстрована заява про випадок булінгу розглядається директором закладу.

4.2. Відповідно до заяви керівник закладу приймає рішення про проведення розслідування затвердженою комісією.

4.3. Розгляд заяви здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня її отримання.

 

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ

 на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 

1.У разі виникнення такої ситуації учень повинен звернутися до батьків, класного керівника, практичного психолога, соціального педагога, вчителя, заступника директора з навчально-виховної роботи, директора закладу освіти.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву за відповідною формою директору закладу або повідомляють відповідального за виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в гімназії, заступника директора з навчально-виховної роботи.

3.Педагогічні працівники по факту виявленого правопорушення чи інших  негативних проявів учнями закладу освіти оперативно інформують  адміністрацію гімназії.

4. Директор гімназії має розглянути звернення у встановленому порядку:

    4.1. видається наказ про проведення розслідування.

    4.2. до складу затвердженої комісії за згодою можуть буди включені батьки постраждалого та винного.

    4.3. комісія проводить розслідування.

    4.4.результати розслідування оголошуються на засіданні комісії батькам (чи їх представникам) потерпілого та винного.

5. За результатами висновку комісії з розслідування у разі виявлення факту булінгу, а не одноразового конфлікту, дані повідомляються уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службі у справах   дітей.

6. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення   правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні  правопорушення.

7. Дирекція та практичний психолог  розробляють заходи щодо здійснення соціально-педагогічного патронажу осіб, які постраждали від булінгу  (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

8. Практичний психолог  надає консультативну допомогу батькам (особам, що їх замінюють).

Методичні матеріали