УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

Дата

Учитель

Назва конференції

Місце конференції

Стаття

Фото

16 жовтня 2020 рік

Косяк І.І.

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики й актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

Київ,

Україна

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

(ISSN 2708-1257, с.714)

19-21 січня 2021 рік

Візір Н.В.

I Міжнародна наукова конференція з міждисциплінарних досліджень

Берлін, Німеччина

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ ЯК ДИДАКТИЧНИЙ МОВОЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

(напрям роботи – Філологія)

(№ 208, с.828)

18-19 лютого 2023 рік

Самсоненко Л.М.

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки та освіти»

Львів, Україна

ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА В НУШ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ЖИТТЄВОКОМПЕТЕНТНОЇ, ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

(№ 23, с.15)

21-24 лютого 2023 рік

Самсоненко Л.М.

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Застосування знань для розвитку науки»

Стокгольм, Швеція

ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА В НУШ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ЖИТТЄВОКОМПЕТЕНТНОЇ, ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

(№ 45, с.249)

02-03 

листопада 2023 рік

Шитік Ю.О.

І Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток освіти в Європейському просторі: національні виклики та транснаціональні перспективи"

Ніжин, Україна

ІІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

02-03 

листопада 2023 рік

Ющенко Н.В.

І Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток освіти в Європейському просторі: національні виклики та транснаціональні перспективи"

Ніжин, Україна

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ "Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ"

02-03 

листопада 2023 рік

Головей Ю.О.

І Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток освіти в Європейському просторі: національні виклики та транснаціональні перспективи"

Ніжин, Україна

-

02-03 

листопада 2023 рік

Андрущенко Н.С.

І Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток освіти в Європейському просторі: національні виклики та транснаціональні перспективи"

Ніжин, Україна

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

02-03 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

листопада 2023 рік

Матях Л.А.

І Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток освіти в Європейському просторі: національні виклики та транснаціональні перспективи"

Ніжин, Україна

СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ ЗМІСТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ФІНАНСОВО АВТОНОМНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

​​​​​​

19​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ грудня 2023 рік

Косяк І.І.

IV Міжнародна науково-практична конференція "Новітні технології сучасного суспільства"

Чернігів, Україна

Соціальні мережі: добро чи зло?